GreenTech İzmir, 3. yılında kurumsal aktörlerle yeşil teknoloji startuplarını buluşturmaya devam ediyor!

Dijital ortamda gerçekleşecek buluşmaya, Türkiye’nin her yerinden yeşil teknoloji startupları ve kurumsal aktörleri bekliyoruz

GreenTech İzmir continues to bring corporate actors and green technology startups together in its 3rd year!

We accept applications of green technology startups and corporates from all over Turkey for the online program

GREENTECH İZMİR HAKKINDA

 

■ Değişime daha hızlı uyum sağlamak,
■ Yeni teknolojilerin sunduğu fırsatlardan erken faydalanan olmak,
■ Birlikte dönüşmek,
■ Birlikte daha hızlı büyümek,
■ Sürdürülebilirlik temasında birlikte değer yaratmak için, kurumsal aktörlerle yeşil teknoloji startuplarını İzmir’de bir araya getiriyoruz.

Küresel gündemin en önemli meselelerinden olan sürdürülebilirliğe birlikte katkı vermek ve iş birliğinin ilk adımlarını atmak için buluşuyoruz. Bu yılki programımız, buluşma günü de dahil olmak üzere dijital ortamda gerçekleşecek. Kurumsal aktörlerle startupların iş birliği, girişimcilik ve inovasyon ekosisteminin bir sonraki aşamaya geçebilmesi için olmazsa olmaz. İşte tam da bu nedenle  bu iş birliğinin ilk adımlarını atacak buluşmayı gerçekleştiriyoruz. Ortak Ar-Ge projelerinden, hizmet/ürün satışına, yatırımlardan teknoloji lisanslamaya kadar farklı birçok kanaldan iş birliği için ön koşul ilk teması sağlamak. Kurumsal aktörlerle buluşmaya hazır yeşil teknoloji startuplarının iş birliği için gereken hazırlığı ve ilk görüşmeleri sağlamayı amaçlıyoruz.

ABOUT GREENTECH İZMİR

 

We bring corporates with green tech startups in İzmir

■ to adapt with the change faster,
■ to take advantage from the opportunities of the new technologies earlier,
■ 
to transform together,
■ 
to grow together,
■ 
to create value in the context of sustainability together.

We meet to take the first steps of the collaboration in order to contribute to sustainability agenda which is one of the most important agenda which is one of the most important global challenges in the 21st century. Corporate-startup engagement is essential for the next jump in the entrepreneurship and innovation ecosystem. That’s why we meet to take the first steps of this engagement. The engagement can take shape by way of different models such as joint R&D projects, technology licensing, product/service sales, investments etc. We aim to provide initial contact for the engagement of corporates and green tech startups.

NEDEN KATILMALI?

 

Kurumsal Aktörler
■ İnovasyona, yeni fikirlere, yeni projelere erken erişen olmak
■ Geleneksel iş modellerinden çıkmak ve şirket içindeki yenilikleri açık inovasyon ve işbirlikleri ile hızlandırmak
■ Gelecek stratejilerini, henüz süreçlerine dahil etmedikleri yeni teknoloji alanlarını yakından izleyerek şekillendirmek
■ Sürdürülebilirliğe ve Türkiye’de yaratılacak özgün değere yeni bir modelle katkı vermek

Startuplar
■ Pazara ve ürüne ilişkin teknik geri bildirim
■ Kurumsal aktör ağına girmek
■ Müşteri ve pazar doğrulama
■ Ar-Ge işbirliği olasılıkları
■ Potansiyel müşteriler ile bir araya gelmek
■ Yatırım ve satış olasılıklarını değerlendirebilmek
■ Altyapı, test olanağı gibi kaynaklara erişim olasılıkları

WHY ATTEND?

 

Corporates
■ To access new ideas and innovative projects earlier
■ To transform the traditional business models and accelerate the innovations within the company by open innovation and collaboration
■ To shape the future company strategies through following new technology fields and ideas
■ To contribute sustainability and unique value creation in Turkey through a new engagement initiative

Startups
■ Technical feedback about the market and product
■ To get involved in corporate network
■ Market and customer verification
■ R&D collaboration possibilities
■ Come together with potential customers
■ Investment possibilities
■ Access to infrastructure

BAŞVURU KRİTERLERİ

 

Faaliyet Alanı
Yeşil teknolojiler ve sürdürülebilirlik temasında çalışan startuplar

Startup Aşaması
■ Proje Aşaması (Teknoloji validasyonu ve kavram kanıtlama)
■ Prototip Aşaması
■ Erken Ticarileşme Aşaması
■ Olgunluk Aşaması

APPLICATION CRITERIA

 

Activity Area
Startups working on green technologies and sustainability

Startup Phase
■ Project Phase (Technology validation and proof of concept)
■ Prototype Phase
■ Early stage of commercialization
■ Maturity Stage

TAKVİM | CALENDAR

1-26 Ekim | October 2020 
Başvurular
——
Applications

23 Kasım | November 2020
Online hazırlık kampı
——
Online boot camp

27 Kasım | November 2020
Kurumsal aktör-startup buluşma günü (Online)
——
Corporate actor-startup meeting day (Online)

BAŞVURU | APPLICATION

1-26 Ekim | October 2020

Başvuru formunu doldurarak programa başvuru yapabilirsiniz.
——
You can apply to the program by filling out the application form.

İLETİŞİM | CONTACT